NIKEN Vietnam


Đang truy cập: Trang chủ > Áo thun gia đình > MS 4328

Các sản phẩm đã xem

MS 4328
prev zoom next
MS 4328
  • Số lần xem sản phẩm: 296
  • Đánh giá: comment rank 5
  • Giá cửa hàng: 320,000 ?
  • Tổng cộng:
  • Số lượng:

Mô tả sản phẩm

Tính năng


O T?T ---- COMBO O T?T CHO C? NH

 

                                  o t?t gi s?
Shop o gia ?nh xin knh cho qu khch

- T?t ??n ,ngoi vi?c trang hong nh c?a v chu?n b? ?? dng m?i cho c? nh 
th ai c?ng thch ?i mua s?m qu?n o m?i ,??c bi?t l ph? n? v tr? em ,vi?c 
mua s?m qu?n o t?t cho gia ?nh vo d?p cu?i n?m d??ng nh? ? tr? thnh 
ni?m vui b?t t?n cho ph? n? 

- Cu?i n?m l c? h?i mua s?m ??y nh?n nh?p v si ??ng ,nh?m ?n m?t n?m 
m?i ??y h?nh phc v ?m p ,Shop o gia ?nh chng ti xin g?i ??n qu khch 
hng m?t mn qu ngh?a dnh t?ng cho ng??i thn v b?n b ,? chnh l
T?T
---COMBO O T?T CHO C? NH - Th?t l tuy?t v?i khi b?n cng v?i ng??i thn v b?n b xu?ng ph? ?? ch?n 
cho mnh nh?ng chi?c o t?t ph h?p nh?t ,kh tr?i se l?nh trong nh?ng ngy 
cu?i n?m s? t?o nn c?m gic ?m cng v h?nh phc cho m?i ng??i - V?i ch?t li?u v?i cotton 4 chi?u co gin ,c?m gic thoi mi khi m?c thch h?p 
v?i nh?ng chuy?n ?i ch?i xa ,ngoi ra Shop o gia ?nh chng ti cn nh?n in 
?nh vthi?t k? ?nh theo yu c?u c?a qu khch ,in ?nh ch?p t? ?i?n tho?i ...... 

O T?T --- COMBO O T?T CHO C? NH o t?t gi s? ,ao tet gia si

o T?t gi s? 
Lin h? :https://www.facebook.com/aothungiadinhgiasi.com.1000link web : aothungiadinhgiasi.comTel: - T? v?n bn hng : 0933.756.054 (Mrs Tuy?n) , H? tr? gi s? : 
0933.327.372 (Mr Th?nh)- Gmail : aothungiadinhgiasi@gmail.com

- Yahoo : aothungiadinhgiasi@yahoo.com

??a ch?: 114/18, Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM

 

 

Từ khóa

Người dùng đánh giá(Tổng cộng có 0 người dùng đánh giá)

  • Chưa có nhận xét
Tổng cộng có 0 thông tin, Chia thành 1 trang | Trang đầu | Trang trước | Trang kế tiếp | Trang cuối
Tên: Khách hàng
E-mail:
Đánh giá:
Nội dung:
Mã xác nhận: captcha
Lin h? | o thun gia ?nh | T? v?n | o l?p, o nhm | Ph??ng th?c giao hng
Título:
Áo thun gia đình kết nối yêu thương
Dirección:
aothungiadinhgiasi.com
Descripción:
Chuyên Áo thun ,áo thun gia đình ,Áo gia đình kết nối yêu thương ,Áo thun ,Áo trẻ em ,áo em bé ,Áo đôi ,Áo cặp ,Áo Game ,Áo lớp ,Áo nhóm ,Áo đồng phục
Palabras clave:
Áo thun , Áo thun gia đình, Giá sỉ áo thun, áo đôi, áo game
Código de idioma:
en
Recurso relacionado:
Áo thun gia đình kết nối yêu thương